ŽUPANIJSKO PRVENSTVO U DISCIPLINI TRAP i PARKUR

Na sjednici Komisije za lovno streljaštvo koja je održana dana 09.06.2020. godine odlučeno je da će se Županijsko prvenstvo u disciplini trap održati 20.06.2020. godina na streljani u Breznici. Pucat će se dvije serije po 15 golubova (1-serija sportski trap i 1 serija lovački trap).

 

Županijsko prvenstvo u disciplini parkur održat će se 04.07.2020. godine na streljani u Zelendvoru. Nakon završetka prvenstva u prakuru održat će se kvalifikacije za formiranje ekipe koja će Varaždinsku županiju predstavljati na državnom prvenstvu .

Hodogram oba natjecanja:

8:00 – 8:30 okupljanje i prijava ekipa

8:30- izvlačenje redosljeda

8:45 – otvorenje natjecanja

9:00 početak natjecanja