Lovno streljaštvo

RASPORED GAĐANJA 2021- VARAŽDINSKA

REZULTATI GAĐANJA NA GLINENE GOLUBOVE 2021

LIGA 2021 POREDAK

 

 

ŽUPANIJSKA LIGA 2020 – REZULTATI PO KOLIMA LIGA 2020 BODOVNA LISTA

 

 

 

 

BODOVNA LISTA LIGA 2019

MEĐUDRUŠTVENA NATJECANJA U LOVNOM STRELJAŠTVU 2019 GODINE

 

Komisija za lovno streljaštvo re dovno svake godine

organizira županijska prvenstva u lovnom streljaštvu – disciplina lovački trap i lovački parkur, koordinira međudruštveno natjecanje u gađanju glinenih golubova, te priprema reprezentaciju Varaždinske županije za natjecanje u organizaciji Hrvatskog lovačkog saveza.

Pravilnik o organizaciji natjecanja u lovnom streljastvu-

Popis članova Komisije za lovno streljaštvo

Zvonimir Grđan, predsjednik
Ivan Bratko
Marko Pokos
Branko Kostanjevec