NOVI LOVCI I LOVOČUVARI

U organizaciji Lovačkog saveza Varaždinske županije održana su predavanja i ispiti za kandidate za nove lovce i lovočuvare. Ispiti su održani 18. i 19. studenog, a diplome su na svečan način uručene 9. prosinca u Zelendvoru.Zvanje lovca steklo je 19 kandidata i to: Nenad Bešvir, Željko Brusar, Martin Buhin, Emil Goričanac, Elvis Gotal, Marina Jakopanec, Vedran Juričan, Antonio i Željko Kolarek, Stjepan i Tomica Kralj, Martin Kuštelega, Petar Kuzmić, Zlatko Novak, Sascha Prgomet, Nenad Repnjak, Aleksandar Stipan, Martin Šoštar i Krunoslav Telebar.
Ispitna komisija u sastavu Ivan Kutnjak, Ljubomir Ošpuh, Stjepan Darabuš, Petar Silić, Miljenko Kolarek i Vidica Bauman Silić ocjenila je da je najuspješniji kandidat za lovca na ispitu bio Vedran Juričan i nagradila ga je enciplopedijskim izdanjem HLS “Lovstvo”.
Za lovočuvara ispit su uspješno položila četiri kandidata i to: Miljenko Drvar (Šljuka Petrijanec), Slavko Kušćer (Šljuka Petrijanec, Mladen Novačić (Kalnik Varaždinske Toplice) i Jurica Sertić (HLS).