Ispit za kandidate za lovca – 16 novih lovaca

U subotu, 1. prosinca 2018. održan je ispit za nove lovce – drugu generaciju kandidata u ovoj godini. Pismeni i usmeni dio ispita uspješno je ovog puta položilo 16 kandidata. Ispitno povjerenstvo HLS proglasilo je za najuspješnijeg novog lovca Dragutina Ljubeka i nagradilo ga enciklopedijskim izdanje  “Lovstvo” HLS.

Ispit je održan nakon predavanja koje su izveli ovlašteni predavači. Dio kandidata je pripravnički staž obavio prije, dok će ostali kandidati stažirati nakon položenog ispita.

Predavanja i ispit održani su u Zelendvoru.