Županijska natjecanja – 22. lipnja (lovački trap) i 1. srpnja (parkur)

Komisija za lovno streljaštvo je odlučila da će se županijska prvenstva održati prema sljedećem rasporedu:
– lovački trap, četvrtak, 22. lipnja (državni praznik – Dan antifašističke borbe), na streljani u Ljubešćici
– lovački parkur i kvalifikacije, subota, 1. srpnja na streljani u Zelendvoru.
Pravo nastupa na kvalifikacijama imat će po šest najbolje plasiranih pojedinaca na županijski natjecanjima, te još šest natjecatelja po izboru Komisije za streljaštvo Saveza.

Županijska liga u gađanju glinenih golubova- stanje nakon 04.06.2017.

Nakon međudruštvenog natjecanja koje je 4. lipnja održano u Maruševcu stanje na tablici plasmana je sljedeće:
EKIPE- 1. Lovna jedinica Zelendvor (10 bodova), 2. Fazan Maruševec (9), 3. Prepelica Mali Bukovec (8); 4. Zelendvor (7), 5. Cestica Cestica i Vidra Breznica (po 6), 6. Šljuka Petrijanec i Srnjak Ludbreg (po 4), 7. Vepar ljubešćica i Belupo Ludbreg (po 3) 8. Opeka Vinica (2) i 9. Kalnik Varaždinske Toplice (1 bod).
POJEDINCI – 1. Kos Miljenko 5 bodova, 2. Kuća Miljenko, Drvar Hinko i Šimec Vlado po 4 boda, 3. Gregur Ivica i Pokos Marko po tri boda, 4. Sekačić Juraj i Masten Jurica po 2 boda.