ZAKLJUČCI 16. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA SAVEZA

Redovna 16. sjednice Izvršnog odbora Lovačkog saveza Varaždinske županije održana je 26. siječnja 2017. godine s početkom u 18 sati u Zelendvoru.
Prisutni članovi Izvršnog odbora: Ivan Kutnjak, Petar Silić, Slavko Labaš, Slavko Štrlek, Antun Hrupec, Zlatko Sinković, Dragutin Štriga, Marijan Adamić i Ivan Sinčić. Odsutni članovi: Miljenko Kolarek i Petar Klarić.
Ostali prisutni: Branko Škrnjug, Antun Novota i Zlatko Biškup, predsjednici lovnih ureda Ivanec, Ludbreg i Novi Marof.

Utvrđen je sljedeći

d n e v n i r e d :

1. Izvještaj o provedbi zaključaka i prihvaćanje zapisnika s prošle sjednice Izvršnog odbora
2. Donošenje odluke o sazivu Skupštine
3. Izvještaj Komisije za popis
4. Pripreme za organizaciju središnjeg obilježavanja Dana sv. Huberta u Ludbregu
5. Informacije
a) odlikovanja HLS
b) odstrjel predatora – lisica i kuna
c) ptičja gripa
d) problematika uklanjanja lešina sa cesta
e) problematika produljenja ugovora o zakupu lovišta Novi Marof

Točka 1: Provedba zaključaka i prihvaćanje zapisnika s prošle sjednice
Jednoglasno je prihvaćen izvještaj o provedbi zaključaka te zapisnik 15. sjednice Izvršnog odbora.
Točka 2: Odluka o sazivu Skupštine
Donijeta je odluka da se redovna sjednica Skupštine održi 15. travnja 2017. godine.
Točka 3: Izvještaj Komisije za popis
Komisija za popis sredstava, obveza i potraživanja koju je imenovao Izvršni odbor, održala je svoj sastanak 17. siječnja i obavila popis. Zapisnički je konstatirano: na dan 31. prosinca 2016. godine na žiroračuna Saveza bilo je 26.554,43 kune, a u blagajni 1.6l9,80 kuna. Zatečena osnovna sredstva i inventar odgovaraju popisu koji se vodi u Savezu.
Točka 4: Obilježavanje Dana sv. Huberta
Izvršni odbor je imenovao Komisiju koja će pripremiti okvirni program središnjeg obilježavanja Dana sv. Huberta zaštitnika lovaca u Ludbregu. U Komisiju su imenovani: Ivan Kutnjak, Antun Novota, Slavko Labaš, Zlatko Sinković, Antun Hrupec, Tomislav Horvat, Josip Klekar, Zvonimir Pokos, Ivan Rajh, Zlatko Biškup i Branko Škrnjug, odnosno predsjednik i tajnik Saveza, te predsjednici svih lovnih ureda i lovačkih društava s područja Lovnog ureda Ludbreg.
Točka 5: Informacije
a) Članovi Izvršnog odbora informirani su o dosadašnjem tijeku predlaganja kandidata ta odlikovanja HLS. Nakon kraće rasprave zauzet je jednoglasni stav: u predlaganju kandidata za odlikovanja treba se strogo držati Pravilnika u pogledu broja i vrsta odlikovanja.
b) Pod ovom točkom prisutni su informirani da lešine predatora (lisica i kuna) zasad primaju i izdaju potvrde samo veterinarske stanice u Varaždinu i Ivancu, dok ostale odbijaju. Veterinarski inspektor tvrdi da nema mogućnosti narediti veterinarima da preuzimaju lešine predatora, osim u slučajevima kada bi se sumnjalo na pojavu bjesnoće. Izvršni odbor informiran je i o tome da su veterinarima u 2016. godini predane 403 lešine lisica odnosno kuna, što je za oko 200 manje nego godinu ranije, odnosno svega polovica od predanih 2012. godine.
c) Predsjednik Saveza informirao je o problematici pojave ptičje gripe i o zabrani odstrjela pernate divljači što će se vrlo negativno odraziti na poslovanje Zelendvora, kojemu su glavni prihodi upravo iz odstrjela fazanske divljači.
d) Predsjednik je također informirao o sastanku koji je održan u Policijskoj upravi Varaždinskoj na temu problematike uklanjanja lešina divljači i drugih životinja sa prometnicama. Osnovno je da lešine trebaju uklanjati subjekti koji upravljaju prometnicama u suradnji s veterinarima ili drugim ovlaštenim organizacijama za skupljanje i prijevoz uginulih životinja.
e) Izvršni odbor je informiran da LD Vepar Novi Marof ne želi potpisati aneks ugovora o produljenju lovozakupa jer je nezadovoljan odlukom arbitražnog povjerenstva o novim granicama lovišta uz županijsku granicu Varaždinske i Koprivničko križevačke županije. Društvo je također pokrenulo spor pred upravnim sudom. Na sjednici je izraženo žaljenje i ocjenjeno da je takva reakcija LD Vepar neočekivana, tim više što je ranije najvećim dijelom postignuta suglasnost zainteresiranih lovozakupnika, a i sama odluka o arbitraži komisije Ministarstva je temeljena na Zakonu i kao takva konačna.