Kinologija: ispit prirođenih osobina 30. rujna, kup Sv.Hubert 1. listopada, krvni trag 4. studenog

Komisija za lovnu kinologiju utvrdila je datume održavanja lovno-kinoloških priredbi u Varaždinskoj županiji.
Tako će se ispit prirođenih osobina (IPO) za pse ptičare održati u subotu, 30. rujna, a lovno-kinološki kup “Sv. Hubert” dan kasnije, u nedjelju, 1. listopada. Obje priredbe održat će se u lovištu Šaulovec, a sastanak vlasnika pasa i natjecatelja bit će u 8 sati kod lovačkog doma LU Trčka u Šaulovcu.
Ispit na krvnom tragu (za krvosljednike i druge pse izučene u radu na krvnom tragu) održat će se u subotu, 4. studenog 2017. također kod lovačkog doma u Šaulovcu.
Svoje sudjelovanje zainteresirani lovci moraju prijaviti u Lovački savez, na tel. 214-261 najkasnije do 15. rujna. Za članove Hrvatskog lovačkog saveza ispit i sudjelovanje na natjecanju je BESPLATNO.

Sastanak u Vinici: Kako se riješiti lisica iz naseljenih mjesta

Načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac prošlog je petka, 4. kolovoza organizirao sastanak oko problematike sve češće i masovnije pojave lisica u naseljenim mjestima. Prisutni su bili predstavnici lovaca (Saveza i domicilnog društva Opeka), veterinara i policije. Iako konačno rješenje nije pronađeno, ipak su dogovoreni mogući putovi kako bi se ovaj problem mogao riješiti ili barem ublažiti. Budući da područjima gdje se ne mogu formirati lovišta ili ne može izvoditi lov (300 metara uz naselja u nizini, odnosno 200 metara u gorju) prema Zakonu o lovstvu gospodari korisnik tih područja ili lokalna samouprava, dogovoreno je da će se ići sa dvije inicijative: jedna prema Ministarstvu da naredi obvezu smanjenja brojnog stanja lisica i na područjima gdje se inače ne mogu loviti, a druga prema Varaždinskoj županiji s prijedlogom da se zauzme jedinstveni stav na razini županije oko izrade planova gospodarenja područjima van lovišta i istovremeno zatraži pomoć Ministarstva. Lovci su sa svoje strane izrazili spremnost na punu suradnju u rješavanju ovih sve većih problema, jer je sve više manjih ali i većih mjesta gdje se lisice šeću i usred dana.