Nezgode na cestama – još dvije dobivene presude: Ipak se kreće!

Trgovački sud u Varaždinu nedavno je donio dvije presude u korist lovozakupnika. Radi se o štetama nastalim na cestama kao posljedica naleta vozila na divljač.
U prvom slučaju odbijena je tužba protiv LD Trakošćan iz Bednje, kao lovozakupnika lovišta V/118-Bednja. Tužila ga je Sigurnosno-obavještajna agencija za podmirenje troškova zbog navodnog naleta srneće divljači na automobil njihovog djelatnika. Slučaj se dogodio 27. siječnja 2015. na županijskoj cesti 2083, šire područje Bednje, a ukupna šteta procijenjena je na oko 4.000 kuna, plus zatezni kamati, te troškovi parničkog postupka u iznosu oko 4.400 kuna. Međutim, sud je odbacio tužbu, najkraće rečeno, prvenstveno zbog toga što divljač nije pronađena nakon nezgode, pa se nije sa sigurnošću moglo utvrditi dali je u nezgodi zaista sudjelovala i srneća divljač.
Druga presuda, u kojoj je LU Diana Varaždin tužio Triglav osiguranje, odbijena je zbog krive adrese. Naime, Diana nije nikad bila lovozakupnik ni jednog lovišta pa tako nije bila odgovorna ni za štetu koja se dogodila 26.04.2012. u Cerju Nebojse. Riječ je o iznosu od čak gotovo 30 tisuća kuna, plus kamate, te troškovi sudskog postupka.
U jednom i drugom procesu lovačka društva zastupao je odvjetnički ured Juričan.