Lovna kinologija

Komisija za lovnu kinologiju redovno organizira ispite prirođenih osobina za lovačke pse ptičare, te županijsko natjecanje u lovno-kinološkom kupu. Također organizira pripreme reprezentacije Varaždinske županije koja se natječe u lovno-kinološkom kupu Hrvatskog lovačkog saveza. Po potrebi organiziraju se i druga predavanja na temu lovne kinologije.