PREDAVANJE

LOVOOVLAŠTENICIMA

Varaždinske županije

 

U cilju upoznavanja lovoovlaštenika s Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske (NN 111/18) te Naredbom o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači (NN 115/18) kao i mjerama i radnjama u njihovoj provedbi Lovački savez Varaždinske županije u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede  Republike Hrvatske te Upravnim odjelom za poljoprivredu i ruralni razvoj Varaždinske županije organizira:

 

                                                P R E D A V A NJ E

 

koje će se održati  u petak, 15.veljače 2019. godine s početkom u 10,00 sati u lovačkom domu LD „Fazan“ Varaždin, u Varaždinu, Optujska 165.

 

Navedeno predavanje održati će kompetentni stručnjaci iz Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske.

 

Lovački savez Varaždinske županije istovremeno organizira, a nakon održanog predavanja:

 

Z B O R     L O V O O V L A Š T E N I K A

 

  1. Razmatranje uvjeta i načina produženja Ugovora o suradnji s Hrvatskim lovačkim savezom vezano za problematiku naleta divljači na prometnicama te osiguranja istog
  2. Ostala pitanja

 

Obzirom na aktualnu problematiku pozivaju se čelnici lovoovlaštenika Varaždinske županije da se svakako odazovu navedenog datuma kako bi raspravili sve aspekte gore navedenih tema.

 

Dobra Vam kob!

 

Predsjednik

Ivan Kutnjak