Radna tijela

Tko je tko u Lovačkom savezu Varaždinske županije
(mandat: 2022 – 2026)

Izborna Skupština Lovačkog saveza Varaždinske županije, 09.04.2022 godine, izabrala je odgovorne osobe i pojedina tijela Skupštine, odnosno zastupnike u Hrvatskom lovačkom savezu, te verificirala izbor članova Izvršnog odbora.
Za naredni mandat izabrani su:

PREDSJEDNIK SAVEZA
Goran Kaniški
DOPREDSJEDNIK SAVEZA
Ivan Kutnjak
TAJNIK SAVEZA
Robert Hunjak

ZASTUPNICI U SKUPŠTINI HRVATSKOG LOVAČKOG SAVEZA
Ivan Kutnjak, predsjednik (zastupnik u Izvršnom odboru HLS)
Goran Kaniški, predsjednik
Robert Hunjak, tajnik

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA
Po funkciji članovi Izvršnog odbora su: predsjednik i tajnik, te:

Lovni ured Ivanec

Vladimir Kišić(Fazan Maruševec)
Josip Plahtarić (Jelen Ivanec)

Lovni ured Ludbreg
Marko Pokos (Prepelica Mali Bukovec)
Antun Novota (Srnjak Ludbreg)

Lovni ured Novi Marof
Zlatko Biškup (Grebengrad Madžarevo)
Matija Ležaić (Jareb visoko)

Lovni ured Varaždin
Hinko Drvar (Šljuka Petrijanec)
Tomislav Hrženjak (Opeka Vinica)

Zelendvor, d.o.o.
Ivan Kutnjak

PREDSJEDNICI LOVNIH UREDA
Ivanec: Zvonimir Grđan
Ludbreg: Antun Hrupec
Novi Marof: Zlatko Biškup
Varaždin: Stjepan Hrženjak

NADZORNI ODBOR
Branko Kostanjevec, predsjednik
Dražen Zebec, dopredsjednik
Saša Kišić
Stjepan Bunta
Predrag Maček

DISCIPLINSKI SUD
Mladen Putar
Stjepan Ključarić
Josip Kraljić
Stjepan Kuzmić
Dragutin Kotarščak

ARBITRAŽNI SUD
Darko Petek
Josip Horvat
Damir Zrinki
Tomislav Kokotec
Izidor Plahinek