Županijska natjecanja – 22. lipnja (lovački trap) i 1. srpnja (parkur)

Komisija za lovno streljaštvo je odlučila da će se županijska prvenstva održati prema sljedećem rasporedu:
– lovački trap, četvrtak, 22. lipnja (državni praznik – Dan antifašističke borbe), na streljani u Ljubešćici
– lovački parkur i kvalifikacije, subota, 1. srpnja na streljani u Zelendvoru.
Pravo nastupa na kvalifikacijama imat će po šest najbolje plasiranih pojedinaca na županijski natjecanjima, te još šest natjecatelja po izboru Komisije za streljaštvo Saveza.