Godišnja izvješća u Ministarstvo i HLS

Savez će i ove godine organizirati dostavu godišnjih izvješća o gospodarenju lovištima u Ministarstvo poljoprivrede, te izvješća o trofejima u HLS. Da bi mogli poštivati rokove, molimo lovozakupnike da svoja izvješća dostave u ovaj Savez najkasnije do petka, 26. svibnja.