OSIGURANJE LOVIŠTA- POTPISIVANJE SPORAZUMA I UPLATE

Poštovani lovozakupnici!

Molimo Vas da od ponedjeljka 08.04.2019 godine dođete u Lovački savez na potpis Sporazuma o poslovnoj suradnji između Vašeg lovačkog društva i Hrvatskog lovačkog saveza vezano za osiguranje lovišta.

Sporazumi su spremni za potpis, te molimo odgovorne osobe društva(udruge) da sa štambiljem dođe u lovački savez potpisati isti uz prethodnu najavu na broj 099/2299581.

Slijedeći tjedan je to moguće odraditi od ponedjeljka do srijede (četvrtak i petak -11. i 12. 4 -ured ne radi)

PREDAVANJE

LOVOOVLAŠTENICIMA

Varaždinske županije

 

U cilju upoznavanja lovoovlaštenika s Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske (NN 111/18) te Naredbom o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači (NN 115/18) kao i mjerama i radnjama u njihovoj provedbi Lovački savez Varaždinske županije u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede  Republike Hrvatske te Upravnim odjelom za poljoprivredu i ruralni razvoj Varaždinske županije organizira:

 

                                                P R E D A V A NJ E

 

koje će se održati  u petak, 15.veljače 2019. godine s početkom u 10,00 sati u lovačkom domu LD „Fazan“ Varaždin, u Varaždinu, Optujska 165.

 

Navedeno predavanje održati će kompetentni stručnjaci iz Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske.

 

Lovački savez Varaždinske županije istovremeno organizira, a nakon održanog predavanja:

 

Z B O R     L O V O O V L A Š T E N I K A

 

  1. Razmatranje uvjeta i načina produženja Ugovora o suradnji s Hrvatskim lovačkim savezom vezano za problematiku naleta divljači na prometnicama te osiguranja istog
  2. Ostala pitanja

 

Obzirom na aktualnu problematiku pozivaju se čelnici lovoovlaštenika Varaždinske županije da se svakako odazovu navedenog datuma kako bi raspravili sve aspekte gore navedenih tema.

 

Dobra Vam kob!

 

Predsjednik

Ivan Kutnjak

POSJET SAJMU LOVA U BUDIMPEŠTI

Poštovane lovkinje,poštovane kolege lovci i ribolovci!

 

Zadovoljni prošlogodišnjem posjetu sajmu lova u Budimpešti ,zamoljen sam da se primim organizacije i posjetu sajmu Fehova u Budimpešti dana 09.02.2019.(subota).Polazak autobusom iz Ludbrega (prethodno se pokupe lovci iz M.Bukovca, V.Bukovca, Ludbrega, Sv.Đurđa) je u ranim jutarnjim satima uz važeću osobnu kartu ili putovnicu!Karta za sajam, putno zdravstveno osiguranje i autobus računano na bazi 60 putnika stoji 200 kn po osobi!U povratku domjenak u restoranu Zelengaj koji nije u cijeni!Zainteresirani  se mogu javiti do 01.02.2019 na 091 566 5351 ili zlatko.sinkovic70@gmail.com

Dobra Vam kob!

Ispit za kandidate za lovca – 16 novih lovaca

U subotu, 1. prosinca 2018. održan je ispit za nove lovce – drugu generaciju kandidata u ovoj godini. Pismeni i usmeni dio ispita uspješno je ovog puta položilo 16 kandidata. Ispitno povjerenstvo HLS proglasilo je za najuspješnijeg novog lovca Dragutina Ljubeka i nagradilo ga enciklopedijskim izdanje  “Lovstvo” HLS.

Ispit je održan nakon predavanja koje su izveli ovlašteni predavači. Dio kandidata je pripravnički staž obavio prije, dok će ostali kandidati stažirati nakon položenog ispita.

Predavanja i ispit održani su u Zelendvoru.