Županijska natjecanja – 22. lipnja (lovački trap) i 1. srpnja (parkur)

Komisija za lovno streljaštvo je odlučila da će se županijska prvenstva održati prema sljedećem rasporedu:
– lovački trap, četvrtak, 22. lipnja (državni praznik – Dan antifašističke borbe), na streljani u Ljubešćici
– lovački parkur i kvalifikacije, subota, 1. srpnja na streljani u Zelendvoru.
Pravo nastupa na kvalifikacijama imat će po šest najbolje plasiranih pojedinaca na županijski natjecanjima, te još šest natjecatelja po izboru Komisije za streljaštvo Saveza.

Županijska liga u gađanju glinenih golubova- stanje nakon 04.06.2017.

Nakon međudruštvenog natjecanja koje je 4. lipnja održano u Maruševcu stanje na tablici plasmana je sljedeće:
EKIPE- 1. Lovna jedinica Zelendvor (10 bodova), 2. Fazan Maruševec (9), 3. Prepelica Mali Bukovec (8); 4. Zelendvor (7), 5. Cestica Cestica i Vidra Breznica (po 6), 6. Šljuka Petrijanec i Srnjak Ludbreg (po 4), 7. Vepar ljubešćica i Belupo Ludbreg (po 3) 8. Opeka Vinica (2) i 9. Kalnik Varaždinske Toplice (1 bod).
POJEDINCI – 1. Kos Miljenko 5 bodova, 2. Kuća Miljenko, Drvar Hinko i Šimec Vlado po 4 boda, 3. Gregur Ivica i Pokos Marko po tri boda, 4. Sekačić Juraj i Masten Jurica po 2 boda.

GODIŠNJA SKUPŠTINA LOVAČKOG SAVEZA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

OBAVLJAMO POSAO U IME DRŽAVE I ZAJEDNICE, A KAKO NAM VRAĆAJU…!?
Za novog zamjenika predsjednika županijskog saveza izabran Dragutin Štriga, a za člana Skupštine HLS Željko Dvekar.

Lovci obavljaju posao za državu, zajednicu… a država nedorečenim propisima zapravo kažnjava lovozakupnike. Ta oštra poruka izrečena je na godišnjoj Skupštini Lovačkog saveza Varaždinske županije u subotu 15. travnja 2017. i u nastavku potkrijepljena nizom ozbiljnih argumenata. Skupština je pozitivno ocijenila jednogodišnji rad svojih tijela i lovaca ove županije, pa je prihvatila izvještaje i nakon rasprave donijela planove rada i financijski plan za ovu godinu.
U raspravi su dominirale teme i problemi koji su i inače gotovo svakodnevno prisutni i ovdje ali i u velikoj većini lovačkih društava i drugih lovozakupnika širom Hrvatske. To su pitanja šteta na cestama zbog naleta vozila na divljač ili divljači na vozila (zbog kojih o Varaždinskoj županiji prijeti stečaj gotovo jednoj trećini lovačkih društava), zatim previsoka lovozakupnina za lovišta sa sitnom divljači, nelogičnosti u provedbi nekih postavki Zakona o oružju (silne provjere već provjerenih lovaca i druge presije na one koji oružje legalno posjeduju), ali i „bogata“ administracija koja prati „baš svaki pokret u lovištu“. Sva ta pitanja će se, kako je zaključeno, opisati i obrazložiti te uputiti na razmatranje i eventualno rješenje u HLS, ali i nadležno ministarstvo.
Iz izvještaja koji su podnijeti na Skupštini iščitava se da je Savez u suradnji s Varaždinskom županijom uspješno okončao produžetak gospodarenja lovištima za sve dosadašnje lovozakupnike, a oni su potpisali sporazum sa HLS oko garancije provedbe lovnogospodarskih osnova. U protekloj godini županijski savez je, pored ostalog, organizirao predavanja i ispite za kandidate za nove lovce i lovočuvare, pa je ispit za lovca položilo je 39 kandidata, a desetak kandidata steklo je i zvanje lovočuvara. Organizirane su i lovno-kinološke priredbe kao i tradicionalna županijska prvenstva u lovnom streljaštvu.
Pošto je Petar Silić otišao u mirovinu i povukao se s dužnosti, Skupština je umjesto njega za dopredsjednika Saveza izabrala Dragutina Štrigu. Istovremeno u Skupštinu HLS izabrala je Željka Dvekara, a člana Izvršnog odbora HLS u ime Varaždinske županije od sada će obavljati Ivan Kutnjak, predsjednik županijskog saveza. Na Skupštini su uručena odlikovanja HLS i zlatne plakete Lovačkog saveza Varaždinske županije.
ZLATNE PLAKETE ZASLUŽNIMA
Lovački savez Varaždinske županije na godišnjoj Skupštini uručio je zaslužnim lovcima jedanaest zlatnih plaketa. Zlatne plakete dobili su lovci za 50 godišnji lovački staž ili za časnih 80 godina života, a još su aktivni lovci. To su: Ivan Bačani („Patka“ Sv. Đurđ), Marija Dobrotić, Mirko Rižmarić i Franjo Simon („Sv. Hubert“ Cestica), Branko Kušen („Jelen“ Ivanec), Josip Lilek („Srnjak“ Ludbreg), Mirko Mumlek („Opeka“ Vinica) i Stjepan Šantek („Vepar“ Novi Marof). Za posebne zasluge zlatne plakete su uručene i Alenu Geriću, Zdravku Markoviću i Ivanu Topolnjaku.

11 novih lovaca i tri lovočuvara

U organizaciji Lovačkog saveza Varaždinske županije 8. travnja ove godine održani su ispiti za nove lovce i lovočuvare. U obrazovanje uključilo se 14 kandidata za lovca, a ispit je uspješno položilo 11 kandidata, dva su upućena na popravak, a jedan nije pristupio ispitu zbog radne spriječenosti. Istovremeno su održani i ispiti za lovočuvare, pa su zvanje lovočuvara stekla tri kandidata.Komisija za provođenje ispita (ispitivači) nagradila je knjigom Lovstvo najboljeg polaznika, a to je bio Slavko Bistrović.
Za jesen, kraj listopada i početak studenog, priprema se organizacija predavanja i ispita za novu generaciju kandidata za lovca odnosno lovočuvara.

Novo-staro rukovodstvo u “Kuni” Klenovnik

Izbornu skupštinu održalo je Lovačko društvo “Kuna” iz Klenovnika. Uz izvještaje o radu, te dogovor o programu i financijskom planu za naredno razdoblje, izvršen je izbor novog rukovodstva. Prisutni na skupštini ocijenili su da su dosadašnji odgovorni funkcionari dobro obavljali svoje dužnosti pa odlučeno da im se i nadalje dade povjerenje. Tako će i u narednom četverogodišnjem razdoblju funkciju predsjednika obavljati Ivan Siročić, njegov zamjenik bit će Damir Artić, dok će tajničku funkciju obavljati Josip Kralj, lovnika Martin Oreški, a blagajnika Dragutin Kralj.

MEĐUDRUŠTVENO NATJECANJE 2017.

datum Domaćin-organizator
30.04. Sv.Hubert Cestica
01.05.
07.05.
14.05.
21.05.
28.05. Vidra Breznica

04.06. Fazan Maruševec
11.06. Diana Varaždin (kod Vidovića,Zbelava)
18.06. Grebengrad Madžarevo
22.06. četvrtak,ŽUPANIJSKO U LOVAČKOM TRAPU, LJUBEŠĆICA
24.06. subota, Graničar Višnjica
25.06. Lisac Breznički Hum

01.07. subota, ŽUPANIJSKO U TRAPU I KVALIFIKACIJE, ZELENDVOR
02.07. Lovna jedinica Zelendvor
09.07. Trčka Šaulovec
16.07. Vepar Ljubešćica
23.07. Prepelica Mali Bukovec
30.07. Šumski zec Margečan

06.08. Šljuka Petrijanec
13.08. Trčka Jalžabet
15.08.(Vel.gospa) Zelendvor
20.08. Trakošćan Bednja
27.08. Srnjak Ludbreg

NOVI PREDSJEDNIK LD ŠUMSKI ZEC MARGEČAN

Lovačko društvo Šumski zec iz Margečana održao je u nedjelju, 26. ožujka svoju redovnu izbornu skupštinu. Uz izvještaje i planove, izabrano je i novo rukovodstvo društva. Tako je za predsjednika između dva kandidata većinom glasova izabran Darko Čaklec, dok je tajnička funkcija ponovno povjerena Ivanu Mešnjaku. Skupština je izabrala i ostale članove Izvršnog odbora, pa će tako Ivan Slunjski i dalje voditi blagajnu, Ivica Salonja obnašat će funkciju lovnika, zamjenik će mu biti Josip Hudika, a Mladen Piskač je ponovno izabran za ekonoma društva. Uz njih šest koji će po funkciji biti članovi, u Izvršni odbor izabran je i Josip Brlek. Izabrani su i članovi Nadzornog odbora i Disciplinskog suda, te voditelji lovnog streljaštva.