IPO- PTIČARI

Ispit prirođenih osobina za njemačke ptičare, vajmarske ptičare, epanjel bretone, vižle i setere održat će se u subotu 12.06.2021.

Mjesto okupljanja je ispred lovačkog doma LD Jareb Visoko u 8:00 sati.