LOVNICI- IZOBRAZBA

Svi koji su prijavili kandidate za lovnike a nisu dostavili potpunu dokumentaciju molimo da isto učine što hitnije tj da dostave slijedeće:

  1. Odluku o postavljanju za lovnika (samo lovoovlaštenici)
  2. Kandidati moraju doći potpisati ugovor o osposobljavanju a isto mogu učiniti danas do 15:30.  Sutra 30.9 od 8:00 do 11 zatim od 12 do 14 sati   te od 18:15 do 19: 45 u prostorijama Saveza 
  3. Društva koja šalju dva ili više kandidata moraju dostaviti i kopiju uplatnice za preostale kandidate koje ne financira Savez.

Obrazovanje će se održati 5. i 6.10. 2020 godine u Vili Garić u Podgariću.