NOVA MAIL ADRESA LOVAČKOG SAVEZA

Svim korisnicima usluga Lovačkog saveza!!!

Nova mail adresa Lovačkog saveza Varaždinske županije glasi:

varzup@optinet.hr