ČLANARINA 2020/21

Na sjednici Skupštine Lovačkog saveza Varaždinske županije održanoj 20. 12.2019. donijeta je odluka o visini članarine za lovnu 2020/21. godinu.

Članarina: 350,00 kn (200-HLS i 150-LSVŽ)

Upisnina novih lovaca i svih onih koji su imali prekid u članstvu- 200,00 kuna

Članovi koji imaju navršenih 50 godina lovačkog staža plaćaju 200,00 kuna te su oslobođeni samo članarine Lovačkog saveza Varaždinske županije (odluka Skupštine HLS-a).