ŽUPANIJSKO NATJECANJE U LOVNO-KINOLOŠKOM KUPU “SVETI HUBERT”

U organizaciji Lovačkog saveza Varaždinske županije na području lovišta kojim gospodari LU Trčka Šulovec održano je županijsko natjecanje u lovno-kinološko kupu “Sveti Hubert”.

Ukupno je sudjelovalo 6 natjecatelja te su postignuti slijedeći rezultati:

  1. August Barulek, LU Trčka Šaulovec       94 boda
  2. Andreja Farkaš, LU Trčka Šaulovec       74 boda
  3. Zdenko Ivšak,  LD Vepar Novi Marof    67 bodova
  4. Stjepan Kancijan,  LD Srnjak Ludbreg  66 bodova
  5. Zlatko Lilek, LD Srnjak Ludbreg               62 boda
  6. Dražen Habek, LD Srnjak Ludbreg         60 bodova     

U studenom će se održati lovno-kinološki kup “Sveti Hubert” u Biogradu gdje će Varaždinsku županiju predstavljati u muškoj konkurenciji: August Barulek, Zdenko Ivšak i Stjepan Kancijan a u ženskoj konkurenciji Andreja Farkaš.

Dan ranije održana je ocjena eksterijera i ispit prirođenih osobina pasa ptičara. Ispit je položilo deset mladih pasa.