HITNO DOSTAVITE ZAHTJEVE ZA POVRAT LOVOZAKUPNINE

Ponovno podsjećamo lovozakupnike da što prije, a najkasnije do 30. ovog mjeseca dostavite vaše obrazložene i dokazima potkrijepljene zahtjeve za povrat dijela lovozakupnine. Zahtjevi se dostavljaju na adresu: VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj, 42000 Varadin, Franjevački trg 7.
Nemojte kasniti, jer će biti problema oko povrata dijela lovozakupnine.