Prijedlozi za odlikovanja do 15. a obračun i uplata članarine do 20. veljače

U sva lovačka društva upućeni su dopisi s obrazloženjima i potrebnim obrascima za predlaganje kandidata za odlikovanja HLS, te za obračun i uplatu članarine prema Savezu.
Svoje prijedloge za dodjelu odlikovanja društva moraju detaljno obrazložiti na priloženom obrascu i poslati ga u Savez najkasnije do 15. veljače.
Obračun i uplatu članarine također treba obaviti što prije, najkasnije do 20. veljače.