Sastanak u Vinici: Kako se riješiti lisica iz naseljenih mjesta

Načelnik Općine Vinica Marijan Kostanjevac prošlog je petka, 4. kolovoza organizirao sastanak oko problematike sve češće i masovnije pojave lisica u naseljenim mjestima. Prisutni su bili predstavnici lovaca (Saveza i domicilnog društva Opeka), veterinara i policije. Iako konačno rješenje nije pronađeno, ipak su dogovoreni mogući putovi kako bi se ovaj problem mogao riješiti ili barem ublažiti. Budući da područjima gdje se ne mogu formirati lovišta ili ne može izvoditi lov (300 metara uz naselja u nizini, odnosno 200 metara u gorju) prema Zakonu o lovstvu gospodari korisnik tih područja ili lokalna samouprava, dogovoreno je da će se ići sa dvije inicijative: jedna prema Ministarstvu da naredi obvezu smanjenja brojnog stanja lisica i na područjima gdje se inače ne mogu loviti, a druga prema Varaždinskoj županiji s prijedlogom da se zauzme jedinstveni stav na razini županije oko izrade planova gospodarenja područjima van lovišta i istovremeno zatraži pomoć Ministarstva. Lovci su sa svoje strane izrazili spremnost na punu suradnju u rješavanju ovih sve većih problema, jer je sve više manjih ali i većih mjesta gdje se lisice šeću i usred dana.