MEĐUDRUŠTVENO NATJECANJE 2017.

datum Domaćin-organizator
30.04. Sv.Hubert Cestica
01.05.
07.05.
14.05.
21.05.
28.05. Vidra Breznica

04.06. Fazan Maruševec
11.06. Diana Varaždin (kod Vidovića,Zbelava)
18.06. Grebengrad Madžarevo
22.06. četvrtak,ŽUPANIJSKO U LOVAČKOM TRAPU, LJUBEŠĆICA
24.06. subota, Graničar Višnjica
25.06. Lisac Breznički Hum

01.07. subota, ŽUPANIJSKO U TRAPU I KVALIFIKACIJE, ZELENDVOR
02.07. Lovna jedinica Zelendvor
09.07. Trčka Šaulovec
16.07. Vepar Ljubešćica
23.07. Prepelica Mali Bukovec
30.07. Šumski zec Margečan

06.08. Šljuka Petrijanec
13.08. Trčka Jalžabet
15.08.(Vel.gospa) Zelendvor
20.08. Trakošćan Bednja
27.08. Srnjak Ludbreg