ispiti za nove lovce i lovočuvare

Lovački savez priprema predavanja i ispite za nove lovce i lovočuvare. Predavanja počinju 20. ožujka u Zelendvoru, a ispit je predviđen za 8. travnja. Zainteresirani kandidati mogu se još uvijek javiti u Savez, gdje će dobiti potpune informacije.