POZIV NA ŽUPANIJSKA NATJECANJA U STRELJAŠTVU

Pozivamo vas na županijska natjecanja u lovnom streljaštvu. Prema odluci Komisije za lovno streljaštvo, o čemu smo vas već obavijestili, ovogodišnja županijska natjecanja održat će se prema sljedećem rasporedu:
– Lovački trap – četvrtak, 22. lipnja na streljani u Ljubešćici. Puca se jedna serija na 15 golubova. Prijava ekipa i izvlačenje redoslijeda nastupa bit će u 8 sati.
– Parkur – subota, 01. srpnja – na streljani u Zelendvoru. Puca se jedna serija na 25 meta. Prijava ekipa i izvlačenje brojeva za redoslijed nastupa također u 8 sati. Podsjećamo da na parkuru ekipa broji 3 člana.
– Na županijskim natjecanjima Savez je osigurao bonove za hranu i piće za sve natjecatelje.
– Kvalifikacije za sastav reprezentacije županije – u nastavku prvenstva u parkuru (01. srpnja). Puca se po jedna serija (25 meta) u trapu i parkuru.
– Pravo nastupa u kvalifikacijama imat će po šest prvoplasiranih u lovačkom trapu odnosno u parkuru, te šest natjecatelja po izboru Komisije za lovno streljaštvo.
– U tjednu pred prvenstva bit će moguć trening u Ljubešćici odnosno u Zelendvoru.