Podnesite zahtjeve za povrat lovozakupnine

Povrat lovozakupnine

Obavještavamo lovačka društva i druge lovozakupnike da što prije, a najkasnije do 16. lipnja 2017. , na adresu : VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša, 42000 Varaždin, Franjevački trg 7, dostave svoje zahtjeve za povrat dijela lovozakupnine.
Kao i ranijih godina, uz zahtjeve obavezno treba priložiti kopije računa koji se odnose na bilo kakve troškove djelovanja udruge a naročito ako je riječ o ulaganju u lovište (nabava divljači, uređenje lovišta, sadnja remiza, sijanje kukuruza i drugih kultura za potrebe prihrane divljači).
Također priložite i fotografije o vašoj aktivnosti: radne akcije, uređenje lovišta, čišćenje šuma, šumaraka, vodotoka…itd.
Ukoliko nemate račun, svakako treba napisati troškovnik, ili zapisnik iz kojeg će se vidjeti da ste u lovište uložili određena sredstva (u novcu ili naravi – kukuruz za prihranu i drugo).
Isto tako možete priložiti troškovnik (planirani) novih ulaganja za ovu godinu. Ukratko, svi prilozi koji potvrđuje dobro gospodarenje dobro će doći uz zahtjev za povratom dijela lovozakupnine.
Još jednom podsjećamo na rok: u petak, 16. lipnja vaši zahtjevi moraju biti u Županiji.
Za eventualne dodatne informacije možete se obratiti Savezu ili direktno u Županiju, tel. 390-582 , Tanja Banfić.

NA POSEBAN PAPIR SVAKAKO NAPIŠITE I TOČAN BROJ VAŠEG RAČUNA (IBAN) I OIB! I priložite uz zahtjev.

Uz poštovanje, dobra vam kob!

Predsjednik

Ivan Kutnjak