Izobrazba

Komisija organizira predavanja i ispite za nove lovce, lovočuvare i ocjenjivače trofeja divljači. Po potrebi suorganizira i druga predavanja na temu lovstva.

Obrazovanje – Popis članova Komisije za obrazovanje

Zlatko Biškup
Stjepan Darabuš
Antun Novota
Branko Škrnjug