LOVAČKI KALENDARI

Stigli su lovački kalendari!!!

Molimo Lovačka društva, kao i direktne članove  da kalendare  podignu u periodu od 14.-18.12. u vremenu od 09.00 do 14:00 sati uz prethodnu najavu na 099/2299581.