Sve objave od Jasmina Kundija Gradiček

Novo-staro rukovodstvo u “Kuni” Klenovnik

Izbornu skupštinu održalo je Lovačko društvo “Kuna” iz Klenovnika. Uz izvještaje o radu, te dogovor o programu i financijskom planu za naredno razdoblje, izvršen je izbor novog rukovodstva. Prisutni na skupštini ocijenili su da su dosadašnji odgovorni funkcionari dobro obavljali svoje dužnosti pa odlučeno da im se i nadalje dade povjerenje. Tako će i u narednom četverogodišnjem razdoblju funkciju predsjednika obavljati Ivan Siročić, njegov zamjenik bit će Damir Artić, dok će tajničku funkciju obavljati Josip Kralj, lovnika Martin Oreški, a blagajnika Dragutin Kralj.

MEĐUDRUŠTVENO NATJECANJE 2017.

datum Domaćin-organizator
30.04. Sv.Hubert Cestica
01.05.
07.05.
14.05.
21.05.
28.05. Vidra Breznica

04.06. Fazan Maruševec
11.06. Diana Varaždin (kod Vidovića,Zbelava)
18.06. Grebengrad Madžarevo
22.06. četvrtak,ŽUPANIJSKO U LOVAČKOM TRAPU, LJUBEŠĆICA
24.06. subota, Graničar Višnjica
25.06. Lisac Breznički Hum

01.07. subota, ŽUPANIJSKO U TRAPU I KVALIFIKACIJE, ZELENDVOR
02.07. Lovna jedinica Zelendvor
09.07. Trčka Šaulovec
16.07. Vepar Ljubešćica
23.07. Prepelica Mali Bukovec
30.07. Šumski zec Margečan

06.08. Šljuka Petrijanec
13.08. Trčka Jalžabet
15.08.(Vel.gospa) Zelendvor
20.08. Trakošćan Bednja
27.08. Srnjak Ludbreg

NOVI PREDSJEDNIK LD ŠUMSKI ZEC MARGEČAN

Lovačko društvo Šumski zec iz Margečana održao je u nedjelju, 26. ožujka svoju redovnu izbornu skupštinu. Uz izvještaje i planove, izabrano je i novo rukovodstvo društva. Tako je za predsjednika između dva kandidata većinom glasova izabran Darko Čaklec, dok je tajnička funkcija ponovno povjerena Ivanu Mešnjaku. Skupština je izabrala i ostale članove Izvršnog odbora, pa će tako Ivan Slunjski i dalje voditi blagajnu, Ivica Salonja obnašat će funkciju lovnika, zamjenik će mu biti Josip Hudika, a Mladen Piskač je ponovno izabran za ekonoma društva. Uz njih šest koji će po funkciji biti članovi, u Izvršni odbor izabran je i Josip Brlek. Izabrani su i članovi Nadzornog odbora i Disciplinskog suda, te voditelji lovnog streljaštva.

ZAKLJUČCI 16. SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA SAVEZA

Redovna 16. sjednice Izvršnog odbora Lovačkog saveza Varaždinske županije održana je 26. siječnja 2017. godine s početkom u 18 sati u Zelendvoru.
Prisutni članovi Izvršnog odbora: Ivan Kutnjak, Petar Silić, Slavko Labaš, Slavko Štrlek, Antun Hrupec, Zlatko Sinković, Dragutin Štriga, Marijan Adamić i Ivan Sinčić. Odsutni članovi: Miljenko Kolarek i Petar Klarić.
Ostali prisutni: Branko Škrnjug, Antun Novota i Zlatko Biškup, predsjednici lovnih ureda Ivanec, Ludbreg i Novi Marof.

Utvrđen je sljedeći

d n e v n i r e d :

1. Izvještaj o provedbi zaključaka i prihvaćanje zapisnika s prošle sjednice Izvršnog odbora
2. Donošenje odluke o sazivu Skupštine
3. Izvještaj Komisije za popis
4. Pripreme za organizaciju središnjeg obilježavanja Dana sv. Huberta u Ludbregu
5. Informacije
a) odlikovanja HLS
b) odstrjel predatora – lisica i kuna
c) ptičja gripa
d) problematika uklanjanja lešina sa cesta
e) problematika produljenja ugovora o zakupu lovišta Novi Marof

Točka 1: Provedba zaključaka i prihvaćanje zapisnika s prošle sjednice
Jednoglasno je prihvaćen izvještaj o provedbi zaključaka te zapisnik 15. sjednice Izvršnog odbora.
Točka 2: Odluka o sazivu Skupštine
Donijeta je odluka da se redovna sjednica Skupštine održi 15. travnja 2017. godine.
Točka 3: Izvještaj Komisije za popis
Komisija za popis sredstava, obveza i potraživanja koju je imenovao Izvršni odbor, održala je svoj sastanak 17. siječnja i obavila popis. Zapisnički je konstatirano: na dan 31. prosinca 2016. godine na žiroračuna Saveza bilo je 26.554,43 kune, a u blagajni 1.6l9,80 kuna. Zatečena osnovna sredstva i inventar odgovaraju popisu koji se vodi u Savezu.
Točka 4: Obilježavanje Dana sv. Huberta
Izvršni odbor je imenovao Komisiju koja će pripremiti okvirni program središnjeg obilježavanja Dana sv. Huberta zaštitnika lovaca u Ludbregu. U Komisiju su imenovani: Ivan Kutnjak, Antun Novota, Slavko Labaš, Zlatko Sinković, Antun Hrupec, Tomislav Horvat, Josip Klekar, Zvonimir Pokos, Ivan Rajh, Zlatko Biškup i Branko Škrnjug, odnosno predsjednik i tajnik Saveza, te predsjednici svih lovnih ureda i lovačkih društava s područja Lovnog ureda Ludbreg.
Točka 5: Informacije
a) Članovi Izvršnog odbora informirani su o dosadašnjem tijeku predlaganja kandidata ta odlikovanja HLS. Nakon kraće rasprave zauzet je jednoglasni stav: u predlaganju kandidata za odlikovanja treba se strogo držati Pravilnika u pogledu broja i vrsta odlikovanja.
b) Pod ovom točkom prisutni su informirani da lešine predatora (lisica i kuna) zasad primaju i izdaju potvrde samo veterinarske stanice u Varaždinu i Ivancu, dok ostale odbijaju. Veterinarski inspektor tvrdi da nema mogućnosti narediti veterinarima da preuzimaju lešine predatora, osim u slučajevima kada bi se sumnjalo na pojavu bjesnoće. Izvršni odbor informiran je i o tome da su veterinarima u 2016. godini predane 403 lešine lisica odnosno kuna, što je za oko 200 manje nego godinu ranije, odnosno svega polovica od predanih 2012. godine.
c) Predsjednik Saveza informirao je o problematici pojave ptičje gripe i o zabrani odstrjela pernate divljači što će se vrlo negativno odraziti na poslovanje Zelendvora, kojemu su glavni prihodi upravo iz odstrjela fazanske divljači.
d) Predsjednik je također informirao o sastanku koji je održan u Policijskoj upravi Varaždinskoj na temu problematike uklanjanja lešina divljači i drugih životinja sa prometnicama. Osnovno je da lešine trebaju uklanjati subjekti koji upravljaju prometnicama u suradnji s veterinarima ili drugim ovlaštenim organizacijama za skupljanje i prijevoz uginulih životinja.
e) Izvršni odbor je informiran da LD Vepar Novi Marof ne želi potpisati aneks ugovora o produljenju lovozakupa jer je nezadovoljan odlukom arbitražnog povjerenstva o novim granicama lovišta uz županijsku granicu Varaždinske i Koprivničko križevačke županije. Društvo je također pokrenulo spor pred upravnim sudom. Na sjednici je izraženo žaljenje i ocjenjeno da je takva reakcija LD Vepar neočekivana, tim više što je ranije najvećim dijelom postignuta suglasnost zainteresiranih lovozakupnika, a i sama odluka o arbitraži komisije Ministarstva je temeljena na Zakonu i kao takva konačna.

NOVI LOVCI I LOVOČUVARI

U organizaciji Lovačkog saveza Varaždinske županije održana su predavanja i ispiti za kandidate za nove lovce i lovočuvare. Ispiti su održani 18. i 19. studenog, a diplome su na svečan način uručene 9. prosinca u Zelendvoru.Zvanje lovca steklo je 19 kandidata i to: Nenad Bešvir, Željko Brusar, Martin Buhin, Emil Goričanac, Elvis Gotal, Marina Jakopanec, Vedran Juričan, Antonio i Željko Kolarek, Stjepan i Tomica Kralj, Martin Kuštelega, Petar Kuzmić, Zlatko Novak, Sascha Prgomet, Nenad Repnjak, Aleksandar Stipan, Martin Šoštar i Krunoslav Telebar.
Ispitna komisija u sastavu Ivan Kutnjak, Ljubomir Ošpuh, Stjepan Darabuš, Petar Silić, Miljenko Kolarek i Vidica Bauman Silić ocjenila je da je najuspješniji kandidat za lovca na ispitu bio Vedran Juričan i nagradila ga je enciplopedijskim izdanjem HLS “Lovstvo”.
Za lovočuvara ispit su uspješno položila četiri kandidata i to: Miljenko Drvar (Šljuka Petrijanec), Slavko Kušćer (Šljuka Petrijanec, Mladen Novačić (Kalnik Varaždinske Toplice) i Jurica Sertić (HLS).

OBILJEŽENO 25 GODINA OD PONOVNOG FORMIRANJA “ŠLJUKE” PETRIJANEC

dsc_3859_1-2

Vrlo svečano i sadržajno su lovci Lovačkog društva „Šljuka“ Petrijanec sa svojim mnogobrojnim gostima 26. studenog 2016. obilježili 25 godina otkako je ovo društvo ponovno formirano. Naime, kako je na svečanoj sjednici istaknuo sadašnji predsjednik Hinko Drvar, LD „Šljuka“ kontinuirano je djelovalo od 1946. do 1964. kada je ostalo bez lovišta zbog širenja poduzeća „Zelendvor“. Tada je prestalo djelovati i društvo, ali upornim zalaganjem grupe lovaca na čelu sa Franjom Drvarom, danas počasnim predsjednikom društva, godine 1991. Uspjeli su nanovo formirati društvo i zakupiti lovište.
Na svečanoj sjednici su najzaslužnijima za ponovno aktiviranje društva uručene zahvalnice i druga priznanja, a primili su ih, između ostalih, Franjo Bešvir, Franjo Drvar, Marijan Drvar, Miljenko Drvar, Stjepan Drvar, Slavko Jakopanec, Stjepan Križnjak, Vladimir Kurečić, Zlatko Mušić, Ivan Sokač, Mihovil Šprem i Franjo Videc.
Lovci LD „Šljuka“ vrlo uspješno gospodare jednim od najljepših zajedničkim lovištem ovog kraja, a temeljem rezultata koje postižu, može se slobodno reći da su perjanica lovstva Varaždinske županije. Uz gospodarenju lovištem lovci su složnim dobrovoljnim radom i financijskim doprinosima, te uz pomoć prijatelja sponzora sagradili lijepi lovački dom, prihvatilište za pernatu divljač, uredili streljanu, podigli potreban broj hranilišta, solišta i drugih objekata u lovištu. Društvo nije nikad bilo usko zatvoreno, pa se danas može pohvaliti činjenicom da u svojim redovima ima, kao malo koje društvo, i do trećine vrlo mladih lovaca.
Središnja svečanost održana je poslije zajedničkog odlaska u petrijanečku crkvu gdje je za njih svetu misu služio župnik Ivan Sakač. Nakon što je na svečanosti predsjednik dao presjek aktivnosti društva, okupljenim lovcima, njihovim suprugama i drugim gostima biranim riječima obratili su se Vladimir Kurečić, načelnik Općine Petrijanec i Ivan Topolnjak, kum zastave društva. Predsjednik županijskog lovačkog saveza Varaždin Ivan Kutnjak, inače i dugogodišnji iznimno uspješni predsjednik „Šljuke“, uz čestitke u ime Hrvatskog lovačkog saveza, svečari ma je uručio posebno priznanje županijskog saveza, a najzaslužnijim lovcima odlikovanja kojima ih je odlikovao HLS.

img_2499

img_2576

img_2649

img_2607

SUSRETI U LOVNOM UREDU LUDBREG

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Predstavnici lovačkih društava s područja Lovnog ureda Ludbreg prošle su nedjelje, 23. listopada 2016. imali svoj tradicionalni susret. Ovog puta vrlo dobri domaćini su bili lovci Lovačkog društva Šljuka Martijanec u svojem domu u Hrastovljanu. Uz prijateljska druženja, razmjenu iskustava i razgovora o planovima, ovo je bila i prilika da se nastavi međusobno natjecanje u lovnom streljaštvu, disciplina trap. Natjecalo se četrdesetak lovaca, a nakon dvije serije po 10 meta, naslov najboljeg za ovu godinu osvojio je Josip Kraljić, ispred veterana – najstarijeg natjecatelja Ivana Makarića i Darka Bendelja.
Zanimljivo je da su dosad ovakva natjecanja održana već 21 puta, a prema evidenciji koja se vodi najuspješniji natjecatelj ovih susreta je bez premca Marko Pokos. On je čak sedam puta osvajao naslov najboljeg, a pet puta se zadovoljio drugim mjestom. Josip Kraljić je tri puta bio najbolji, a jednom drugi.

LOVNI URED NOVI MAROF: NATJECANJE I DRUŽENJE

U subotu, 15. listopada održan je tradicionalni susret predstavnika lovačkih društava s područja Lovnog ureda Novi Marof. Dobar domaćin bili su lovci LD Jareb u Visokom. Strijelci su najprije, unatoč jakoj kiši, održali prijateljsko natjecanje u gađanju glinenih golubova. Ponovno je pobijedio Vepar iz Ljubešćice, ispred Grebengrada i Vidre. U nastavku se razgovaralo o nekim aktualnim temama lovstva, a nakon toga nastavljeno je druženje uz glazbu i odlično jelo koje su pripremali kuhari domaćina.